Tietoa laitoksesta

Median laitos on melko uusi yksikkö, joka muodostettiin Aalto-yliopistoon yhdistämällä Medialaboratorio, Visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelma ja Valokuvataiteen koulutusohjelma. Median laitos koostuu noin viidestäsadasta opiskelijasta ja kahdeksastakymmenestä henkilökunnan jäsenestä.

Laitos tarjoaa edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle, opetukselle ja taiteelliselle toiminnalle sekä aktiiviselle innovaatiotoiminnalle. Laitoksen laadunvarmistus on osa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun toimintaa. Laitoksen ydintehtävät ovat media-alan opetus, tutkimus, taiteellinen toiminta ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä muiden laitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä eri tuotantoaloja edustavien yritysten kanssa kansallisella tasolla ja kansainvälisesti.

Laitoksella on myös tärkeä kulttuurinen rooli, joka näkyy vahvasti uusmedian ja visuaalisen kulttuurin kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaalisissa tapahtumissa. Näyttelyiden johtaminen, suurten festivaalien ja suurta yleisöä kiinnostavien tutkimusprojektien organisointi, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen ja julkaisu, mediaohjelmien ja yritysten konsultointi sekä näyttelyprojektien ja konferenssien järjestäminen kertovat laitoksen monipuolisesta vaikutuskentästä.

Median laitokselta valmistuvat toimivat visuaalisen viestinnän ja uusmedian suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten ja median palveluksessa sekä alan koulutustehtävissä. Lisäksi laitos kouluttaa ammattilaisia mediajohtamisen asiantuntijatehtäviin, itsenäisiksi yrittäjiksi ja media-alan tutkijoiksi.

 

Sijainnit:

Valokuva 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki 

Maaposti:
[nimi ja yksikkö]
PL 31000
00076 AALTO

Media Lab sekä Visuaalisen viestinnän muotoilun MA-opinnot ja BA-opinnot
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Miestentie 3
02150 Espoo

Maaposti:
[nimi ja yksikkö]
PL 16500
00076 AALTO

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.01.2018.